top of page

ПРИЕМ

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА

приемаме деца за подготвителна група на 5 и 6 годишна възраст
и ученици от първи до седми клас включително

в 8ми и 9ти клас за гимназиален курс с изучаване на английски и испански език

ТАКСИ

Таксите на ЧСУ "Демократично образование Варна" се формират на годишна база.


Училището предлага: 

дневна форма на обучение 

- индивидуална форма на обучение

- самостоятелна форма на обучение 

Годишната такса се определя от формата на обучение и се разсрочва според индивидуален план за плащане за всяко семейство.

При опцията за ежемесечно плащане се прилага 5% увеличение на годишната такса.

Такса за предучилищна група - 5, 6 г.:

ранно записване - до 15.05.2023 г.

5500 лв.

записване след 15.05.2023 г.

6000 лв.

Такса за ученици в редовна форма - 1 - 12 кл.:

ранно записване - до 15.05.2023 г.

6500 лв.

записване до 15.07.2023 г.

6650 лв.

записване след 15.07.2023 г.

6850 лв.

Такса за ученици в индивидуална форма - 1 - 12 кл.:

10 000 лв.

Такса за ученици в самостоятелна форма - 1 - 12 кл.:

900 лв.

За второ и следващо записано дете от едно семейство - 10% отстъпка.

0-02-05-bfaafb4a766d6d3fae925b5dbb709d0c2416970f63731ea592c7c746c0aebb09_b258bf7c84f00d89.
20220209_152036.jpg

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Личният контакт с родителите на всяко дете е първата важна стъпка към изграждане на доверие и придобиване на увереност за споделянето на ценностите на ЧСУ "Демократично образование Варна".

До два работни дни след срещата екипът уведомява семейството за решението за прием. След потвърждаване на решението за прием, се попълва пакета от документи и се сключва договор за обучение. 

При подписване на договора родителите представят следните документи:

- Акт за раждане, който след проверка на място, се връща на родителите;

- Лична здравно-профилактична карта;

- Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).

Дневна форма на обучение
- Заявление за прием   
- Договор

- Общи условия към договора

 

Самостоятелна форма на обучение
- Заявление за прием
- Договор

ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ

ПРОГРАМА
"ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ"

Когато се местиш в ново училище, най-радостно е да отидеш заедно с приятел...
Сега можете да имате и бонус заедно с това. 
Доведете свои приятели и ще получите еднократно намаление от годишната такса при нас.
5%
за всеки записан ученик по Ваша покана.

together.jpg

Записванията вече започнаха!

bottom of page