ПРИЕМ

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

приемаме деца за подготвителна група на 4, 5 и 6 годишна възраст
и ученици от първи до осми клас включително

гимназиален курс с изучаване на английски и испански език

0-02-05-bfaafb4a766d6d3fae925b5dbb709d0c2416970f63731ea592c7c746c0aebb09_b258bf7c84f00d89.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Личният контакт с родителите на всяко дете е първата важна стъпка към изграждане на доверие и придобиване на увереност за споделянето на ценностите на ЧСУ "Демократично образование Варна".

До два работни дни след срещата екипът уведомява семейството за решението за прием. След потвърждаване на решението за прием, се попълва пакета от документи и се сключва договор за обучение. 

При подписване на договора родителите представят следните документи:

- Акт за раждане, който след проверка на място, се връща на родителите;

- Лична здравно-профилактична карта;

- Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).

Дневна форма на обучение
- Заявление за прием   
- Договор

- Общи условия към договора

 

Самостоятелна форма на обучение
- Заявление за прием
- Договор

ТАКСИ

Таксите на ЧСУ "Демократично образование Варна" се формират на годишна база за 9,5 месеца обучителен период.


Училището предлага: 

-  дневна форма на обучение 

- индивидуална форма на обучение

- самостоятелна форма на обучение 

Годишната такса се определя от формата на обучение и се разсрочва според индивидуален план за плащане за всяко семейство. 

TABLICA TAKSI HOR.jpg
20220209_152036.jpg

ПРОГРАМА
"ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ"

Когато се местиш в ново училище, най-радостно е да отидеш заедно с приятел...
Сега можете да имате и бонус заедно с това. 
Доведете свои приятели и ще получите еднократно намаление от годишната такса при нас.
5%
за всеки записан ученик по Ваша покана.


Записванията вече започнаха!

together.jpg