ПРИЕМ

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

приемаме деца за подготвителна група на 4, 5 и 6 годишна възраст
и ученици от първи до седми клас

73192356_990387817968390_668174105257705

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Личният контакт с родителите на всяко дете е първата важна стъпка към изграждане на доверие и придобиване на увереност за споделянето на ценностите на ЧСУ "Демократично образование Варна".

До два работни дни след срещата екипът уведомява семейството за решението за прием. След потвърждаване на решението за прием, се попълва пакета от документи и се сключва договор за обучение. 

При подписване на договора родителите представят следните документи:

- Акт за раждане, който след проверка на място, се връща на родителите;

- Лична здравно-профилактична карта;

- Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).

Дневна форма на обучение
- Заявление за прием   
- Договор

- Общи условия към договора 
 

Самостоятелна форма на обучение
- Заявление за прием
- Договор

ТАКСИ

Таксите на ЧСУ "Демократично образование Варна" се формират на годишна база за 9,5 месеца обучителен период.
 

-  дневна форма на обучение - 6000 лв.

- самостоятелна форма на обучение - 700 лв.

Заплащането може да бъде разсрочено на две или три вноски, разпределено между началото и края на учебната година без оскъпяване.

43497248_745708209103020_487713233610316