top of page

Acerca de

s3-news-tmp-61194-refuel4_-_data_and_cre

0886238101

ТЪРСИМ

УЧИТЕЛ по ПРИРОДНИ НАУКИ

Търсим ентусиаст в областта на науката, който разбира различните образователни потребности на учениците, запознат е с различните канали на учене и има творчески умения да предава знанията чрез тях. Учителят по науки в нашето училище трябва да е човек с широки познания от различни житейски и научни области, за да може да прави връзки и препратки помежду им по разбираем за учениците начин. За нас е важен холистичният начин на мислене за науката и в тази връзка е необходимо нашият учител да е запознат с методите „проектно учене“ и „учене чрез преживяване“. Линейното учене и фронталното преподаване са отживелица. Децата имат нужда от комплексен подход, който зачита техните области на интереси и специфични умения. Подход, чрез който учениците да усвояват и прилагат новите знания по смислен за тях начин.

Основата върху, която трябва да стъпи предлаганата нова информация са добрите взаимоотношения между учител и учащ, което според нас е условие за качествен образователен процес.

Моля разгледайте сайта на училището преди да се обадите! От него можете да разберете повече за ценностите и принципите на демократичния модел на образование. За нас е много важно да имаме съвпадение в убежденията, за да се радваме всички на удовлетворение от работата си.

https://www.demokratichno.com/

0 886 238 101 - Таня Здравкова (управител)

Учениците са на възраст между 5ти и 9ти клас. Предлагаме достойно заплащане, трудов договор и откритост във взаимоотношенията.

bottom of page