top of page

ДОКУМЕНТИ

Договор за обучение
ДНЕВНА ФОРМА

Общи условия към
договора

Договор за обучение
САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

ПЛАН ЗА ПЛАЩAНЕ

ПРАВИЛНИК
на дейността
2020 - 2021

етичен кодекс
училищна общност

мерки COVID-19

план квалификация 2020-2021

програмна система ПГ

учебна програма 2020-2021- ПГ и 1кл

декларация достъпност сайт

план БДП

2020-2021

план комисия

БДП 2020-2021
 

план БДП квалификация

График изпити поправителна сесия 07.2021
 

bottom of page