ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

Договор за обучение
ДНЕВНА ФОРМА

етичен кодекс
училищна общност

програмна система ПГ

план БДП

2020-2021

Общи условия към
договора

ПЛАН ЗА ПЛАЩAНЕ

мерки COVID-19

учебна програма 2020-2021- ПГ и 1кл

план комисия

БДП 2020-2021
 

Договор за обучение
САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА

 

ПРАВИЛНИК
на дейността
2020 - 2021

план квалификация 2020-2021

план БДП квалификация

декларация достъпност сайт

График изпити поправителна сесия 07.2021