top of page
MENTOR.gif

Училищният ментор е човек, който е на разположение с внимание и подкрепа за детето, което го е избрало. Двамата се уговарят предварително за периодично провеждане на лични срещи за разговори и споделяне на важни или просто интересни за детето събития и разсъждения. Отношенията им се градят изцяло върху взаимно доверие и ненасилствено общуване.

 

Менторът приема и подкрепя детето безусловно. Той наблюдава развитието му, проявите на неговото самочувствие и самооценка, качеството на общуване с другите, динамиката на интересите му и мотивацията му за учене. Менторът преди всичко присъства при процеса на израстване на детето, съпътства го в целеполагането, но и му помага, ако е помолен за това.

bottom of page