top of page

ДЕЦАТА СЕ УЧАТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

TEAM.gif

В центъра на демократичните ценности е свободният избор, който стимулира инициативността и учи на отговорност.

Избирайки дали да участват в определена училищна дейност, взимайки решение относно начините за постигане на важни за тях или семейството им резултати, децата се учат да чертаят свои планове и да ги следват. Учат се да бъдат отговорни към своите задължения, а преследването на собствените им цели подпомага осъзнаването на личния им принос и отговорност към успеха. 

Всяко дете има свободата да определя само за себе си значението на успеха.

bottom of page