top of page
gratitude_activity_printable_kits.progressive - 1.jpg

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

8 И 22 ЮНИ 2024

ОТ 11:00 ДО 16:00 ч.


ОЧАКВАМЕ ВИ!
(НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ)
 

ЗА КОНТАКТ:
+359 886 238 101

"ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА"

НА ГОСТИ НА ЕДНО РАЗЛИЧНО УЧИЛИЩЕ

Това, което чуваме много често от родителите, идващи за пръв път при нас, е: „О, как ми се иска и аз да съм учил в такова училище!“ Или: „Защо не знаехме

по-рано за вас?“

Нашата цел от една страна е да отговорим на потребността на родителите, търсещи най-подходящото училище за децата си, като обогатим палитрата от възможности в града.

От друга страна се стремим да задоволим нашата лична потребност от споделяне с възможно най-широк кръг хора опита си в сътворяването на едно различно, вдъхновяващо и щастливо училище.

ЧСУ „Демократично образование Варна“ е новаторско и единствено по рода си в България – то няма аналог нито сред държавните, нито сред частните училища. Комбинираме концепцията на демократичния образователен модел с изискванията на Министерството на образованието и науката.

Училищната общност  функционира на принципа на сътрудничество и удовлетворяване нуждите на всички (деца, родители, учители), в противовес на системите, които функционират само и единствено чрез доминиране и контрол.

Тази общност се роди преди 6 години като инициатива на група родители, обединени от общи ценности.

Какво искахме за децата ни?

- Да растат здрави, близо до природата

- Да обичат да учат

- Да растат в среда без агресия

- Да разберат какво ги вдъхновява

- Да се чувстват успешни и удовлетворени тук и сега

- Да са активни творци на живота и средата си, а не просто хора, реагиращи на обстоятелствата

- Да си поставят цели,  които резонират с вътрешните им стремежи

- Да намират начини да ги постигат

- Да са добри хора, които могат да живеят в мир с различно мислещите

- Да са чувствителни към нуждите на околните, а също и към своите

- Да не се спират поради страх от провал

- Да развиват потенциала си

 

Какво искахме за нас като родители?

- Да имаме възможност да влияем върху това, което се случва в училището конкретно с нашите деца – включително избор на учебна програма, степен на свобода, свободно време, допълнителни занимания…

- Децата ни да получават индивидуално внимание и подход, съобразен с

потребностите им

- Да можем да се доверим на училищния екип

- Да не пишем през целия уикенд домашни с тях

- Да ги виждаме как разцъфтяват

- Да сме спокойни и щастливи

 

В момента училището успешно реализира тази визия и бързо се разраства. Разполагаме с два учебни корпуса, сред разкошна горска природа, вън от градския шум, в близост до морето. Училищният екип се състои от 21 души, от които 13 педагози. Най-малките деца в училището са на 5 години. През предстоящата учебна година приемаме ученици в първи и втори гимназиален курс в паралелка с интензивно изучаване на чужди езици – Английски и Френски/Испански език.

Ако сме събудили Вашето любопитство, заповядайте да разгледате и да Ви разкажем повече за училището като си запишете ден и час

Ще можете да зададете Вашите въпроси лично на основателите на едно различното училище.

Очакваме Ви!

bottom of page