top of page

РАВНОПОСТАВЕНО УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В УПРАВЛЕНИЕТО  НА УЧИЛИЩНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Училищните събрания, на които деца и възрастни имат равнопоставен глас, са в основата на управлението на училищния живот.

Участниците предлагат нови правила, обсъждат ги и сравняват различните изказвания, след което чрез гласуване ги приемат или ги отхвърлят. 

Децата се учат да аргументират мнението си, да отстояват предложенията си и да приемат съществуването на различна от тяхната гледна точка. 

Целта на демократичното образование е децата да имат съзнанието и опитността, че животът им зависи от тях самите - от техните решения. Това е начин да се превърнат в активни граждани на своята общност.

bottom of page