top of page

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СВОБОДНАТА ИГРА

BRAIN.gif

Безценно е времето за свободно взаимодействие в училището, когато играта на децата не е контролирана и направлявана от възрастен. Те се организират сами, измислят си правила и ревностно следят за тяхното изпълнение. Учат се да общуват и да разрешават проблеми сами. Всичко това им дава самоувереност, усъвършенства тяхната емоционална интелигентност и отключва креативността им. Децата откриват света в атмосфера на доверие и взаимно уважение, водени от желание да опознават себе си, да се развиват, да обогатяват знанията си и да преследват мечтите си.

bottom of page