ГРИЖА ЗА ЕМОЦИОНАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Емоционалното благополучие и безопасност на всяко дете е основен приоритет за училищния екип. Осигуряването на възможност за активно движение или почивка по всяко време на деня, дори това да не е в синхрон с  намеренията на възрастните :) е нужно за хармоничното психическо израстване на детето.

Физическото и емоционалното здраве на децата не бива да бъде жертвано заради интелектуалното развитие, което е неизбежно при наличието на първите два фактора.

Учители и психолози, заедно с децата се учат да забелязват и назовават своите чувства и потребности, да отстояват себе си, да зачитат своите и чуждите граници. През учебните часове и във времето за свободно взаимодействие се стараем да общуваме ненасилствено, с емпатия, което освен, че съхранява психическата деликатност на децата, увеличава доверието им в себе си и заздравява отношенията помежду ни. Това развива емоционалната интелигентност и социалната компетентност на всички участници в процеса. Взаимното уважение и доверие е необходим фундамент, върху който се гради успешна личност.

Замисляли ли сте се какво може да постигне един човек в живота си, разполагащ само с информация, ако не умее да я приложи и няма увереност в своите възможности?