СЪОБРАЗЯВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ ТЕМПОВЕ НА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Нали знаете, че всеки човек е различен, има свои потребности и свое темпо на развитие?

В нашето училище детето Ви получава грижа, индивидуално внимание и подкрепа не само от личния си ментор, но и от целия училищен екип. Работим заедно, за да изберем най-подходящия начин да се съобразим с особеностите на детето Ви. Това касае както емоционаното, така и интелектуралното му развитие.