top of page

ПРАВО НА ИЗБОР - САМОНАСОЧЕНО УЧЕНЕ
или
УЧЕБЕН ПЛАН В РАМКИ, ЗАДАДЕНИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО

self gided liarning - icon.jpg

Вътрешната мотивация за учене е моторът на любознанието и тя се ражда в защитена атмосфера на доверие, равнопоставеност и свобода - не може да бъде присадена оперативно чрез образователни инструменти. Ключът към нея е самонасоченото учене, в синхрон с природата на децата.

Вродената любознателност и свободата да експериментират със своите възможности водят към откриването на интересите и талантите на децата не само в интелектуалната сфера на развитие.

Семейството активно участва в изготвянето на индивидуална програма за детето си. В зависимост от изповядваните ценности и съответния модел на родителство, в програмата могат да бъдат включени задължителни предмети и свободно избираеми активности. Някои родители дори избират решението за нейното съдържание да бъде поверено изцяло в ръцете на ученика.

Училищният екип провежда периодично индивидуални родителски срещи, по време на които родителите се осведомяват за развитието на детето си и могат да актуализират индивидуалната му програма.

bottom of page