top of page

СИНТЕЗИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ В ОБЛАСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ

Училищният екип подготвя синтезирано учебно съдържание и фокуса на заниманията се поставя върху инициативата на ученика за търсене на знания. Децата са свободни да избират дейностите си и да се насочват според интересите си.  

Освен задължителните учебни предмети, които Министерството на образованието грижливо е подбрало за децата, училището организира активности, предложени от учениците. Въвеждането на занимания, свързани със занаяти, изкуство или допълнителни научни дисциплини, се инициира от децата, а училищният екип осигурява специалисти, които да споделят уменията си с тях и заедно надграждат в дадената област. Така децата разбират от опит, че тяхното мнение има значение.

Безкрайното писане на домашни и наизустяването на готови мисловни формули е забранено :)

bottom of page