top of page

КАКВО Е ДЕМОКРАТИЧНО УЧИЛИЩЕ?

Актуализирано: 11.08.2021 г.

Представете си училище, в което децата и тийнейджърите получават всички права и отговорности на демократичното гражданство, където наистина практикуват, а не просто четат за принципите на свободното слово, свободното асоцииране и свободата да избират собствените си дейности; където те гласуват за правилата, които ги засягат и участват в събрания, чиято цел е да разрешат конфликтите в училището. Какво по-добро обучение от това, да подготвим учениците за демократично гражданство? Много хора са скептични, че такова училище може да работи. Те се чудят дали децата и тийнейджърите, при дадена такава сила, ще вземат разумни решения както за училището като институция, така и за себе си като индивиди. И все пак много такива училища съществуват и то много успешно. Такива училища са произвели много стотици завършили, които са постигнали успех във всички сфери на живота.


Демократично училище, тъй както терминът се използва на този сайт, е училище, в което учениците имат доверие да поемат отговорност за собствения си живот и учене, както и за училищната общност. В такова училище те избират свои собствени дейности и се свързват с когото пожелаят. Ако се предлагат курсове, учениците винаги са свободни да участват или не. Повечето такива училища приемат ученици в широк диапазон от възрасти (често от навършени четири години до края на тийнейджъриството) и не ги разделят по възраст, така че учениците да могат да се учат от взаимодействието си с другите, които са по-възрастни и по-млади от самите тях. "Ще има нужда от радикална промяна, за да се получи система за обучение, подходяща за демокрация. Трябва да се измъкнем от господството и безкрайния поток на нежеланото учене. Трябва да признаем, че в една демокрация ученето чрез принуда означава индоктриниране и че само ученето чрез покана и избор е образование." Роланд Мейган


Членовете на персонала в демократичното училище са там, за да насочват. Те са възрастни членове на училищната общност. Те дават на общността своя опит, мъдрост и дългосрочен ангажимент към училището и неговите ученици. В някои демократични училища персоналът се наема и уволнява чрез процедура, при която всеки студент и член на персонала има един глас. Членовете на персонала преподават в широкия смисъл на термина, но обикновено не се наричат ​​"учители", защото отдавна се знае, че учениците се учат най-добре когато играят, изследват, общуват и работят заедно с другите ученици и възрастните.


Демократичните училища се управляват демократично, обикновено на седмични училищни срещи, на които всеки студент и член на персонала има един глас. Училищната среща обикновено урежда всички правила за поведение в училището и изработва процедури за тяхното прилагане, обикновено включващи жури, съставено от членове на училищата от всички възрасти.


Накратко, демократичното училище е демократично управлявана среда за самоуправление, в която учениците имат общност от приятели и колеги, с които и от които да учат.


Бистра Иванова - 2017

746 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page