РАЗГОВОР ЗА СВОБОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Updated: Aug 11

Интревю по БНТ с Яков Хехт - основател на демократичните училища в Израел и Гаяне Минасян.

17 views0 comments