• Демократично Училище Варна

РАЗГОВОР ЗА СВОБОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Интревю по БНТ с Яков Хехт - основател на демократичните училища в Израел и Гаяне Минасян.

11 views0 comments