• Демократично Училище Варна

СВОБОДНАТА ИГРА КАТО ОБРАЗОВАНИЕ

Updated: May 15

Изграждане на комуникативни умения, поемане на инициатива, самоувереност в собствените способности - това са все умения, придобивани по време на игра. Питър Грей го обяснява много добре в цитираното интервю.